پاتوق کده دلنوشته های احساسی بسیار زیبا

مستند فقر و فحشا عشق شیرین سایت همسریابی

دلنوشته های احساسی جدید

4055 دلنوشته های احساسی جدید

بعضی وقت ها چیزی می نویسی فقط برای یک نفر،اما دلـــــــــــت

میگیرد وقتی یادت می افتد که هرکســـــــــــی ممکن است بخواند

جـــــــــــــــــز آن یـــــــــــــــک نــــــــــــــــــــفر..

کـاش می شد مـثـل یـک در  بـه رفـتـن و آمـدن آدمـها ،

عـادت کنیم … !

 

==>> مشاهده دلنوشته های احساسی جدید . . .

 

برچسب ها :

 


راهنمای زناشویی و بهداشت و رفتار جنسی