پاتوق کده جدیدترین شعر روز درختکاری

مستند فقر و فحشا عشق شیرین سایت همسریابی محصولات زناشویی

شعر در مورد روز درختکاری

درخت سیب شاعر: مرتضی پارسا

یک روز وعده گاه ، کنار درخت سیب
زیر نگاه مساله دار درخت سیب

سر کرده ایم روز وشبی در جهنمی
با مشکلات گاه گدار درخت سیب

من با تو کار داشتم ای طعم زندگی
اصلا ً مرا چه کار به کار درخت سیب ؟!

بازیگران ِ عرصه ی او هردو باختند
از نوع دیگری است قمار درخت سیب

 

==>> مشاهده شعر در مورد روز درختکاری . . .

 

برچسب ها :

 


راهنمای زناشویی و بهداشت و رفتار جنسی