پاتوق کده » خوشگل ترین لباس عروس دنیا

عشق شیرین سایت همسریابی

خوشگل ترین لباس عروس دنیا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این لباس عروس که با ۴۳٫۰۰۸ مروارید و کریستال در بخارست پایتخت رومانی تجهیز شده است و وزنی بیش از ۱۲ کیلوگرم دارد در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد.

ارسال نظر


+ 4 = شش

 


راهنمای زناشویی و بهداشت و رفتار جنسی